Skip to main content

Loonadministratie en aangifte loonheffingen

Als u personeel in dienst heeft of gaat nemen wordt u als werkgever inhoudingsplichtige. U moet dan elke 4 weken of maandelijks digitaal een aangifte loonheffing (loonbelasting en werknemers- en werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen) indienen en de loonheffingen af dragen.

Adminstratieservice Zwiers kan verlonen voor  kleine werkgevers( minder dan 6 werknemers) in alle sectoren en dit complexe proces van salarisberekeningen en afdracht naar de belastingdienst voor u verzorgen. Uw personeel krijgt elke maand een salarisstrook en u een overzicht van de totale werkgeverslast. Werknemers en werkgevers krijgen een eigen klantenportaal waar alle gegevens worden uitgewisseld.

Op de site van de belastingdienst vindt u de uiterste inzend- en betaaldata van de aangifte loonheffingen.

Loonadministratie en aangifte loonheffingen