Skip to main content

Aangifte inkomstenbelasting

Als u in Nederland woont, betaalt u belasting en premies volksverzekeringen over uw inkomsten en uw vermogen. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen.

Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast uw loon nog andere inkomsten of winst uit onderneming? Of hebt u recht op aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Als ondernemer bent u verplicht de winstcijfers (resultatenrekening) en een balans mee te zenden. Geen eenvoudige zaken om zelf te regelen. Ook hierbij kunt u weer gebruik maken van mijn diensten.

Aangifte inkomstenbelasting