Skip to main content

Opstellen van begrotingen

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit.

Begrotingen worden gebruikt bij instellingen die met geldstromen te maken hebben, zoals bedrijven, overheden verenigingen en stichtingen. De begroting is vaak een afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. De afstemming wordt beïnvloed door verschillende factoren:

  • historische financiële gegevens;
  • financiële doelen;
  • wetgeving;
  • marktomstandigheden;
  • wijzigingen in bedrijfsbeleid.

De begroting wordt vaak voorgelegd aan belanghebbenden ter goedkeuring. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden.

Opstellen van begrotingen