Skip to main content

Administratieve diensten

Het uitbesteden van uw administratie is een optie indien u hoge kwaliteit vereist in combinatie met flexibiliteit. In overleg met u wordt bepaald met welke frequentie gegevens aangeleverd dienen te worden. Fiscale aangiftes en door overige instanties verlangde informatie zijn daarbij randvoorwaarden.

Het voordeel van uitbesteden ten opzichte van zelf uitvoeren:

  • géén investeringen in administratieve software
  • professionele verwerking
  • u heeft meer tijd voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering

Op dit moment is er geen ruimte meer in de praktijk voor 100% uitbesteding. Met behulp van een online boekhoudpakket is gedeeltelijk uitbesteden wel mogelijk.
Door mij verleende diensten betreffen onder meer: